Czyje ręce robią

Szydełkiem

Igłą i nitką

Na drutach

W innych technikach

Skąd idea...?

Żyję w Warszawie od ponad 20 lat… przemierzam to miasto każdego dnia w drodze do pracy, jeżdżę metrem, przechodzę obok kultowej Hali Mirowskiej, kupuję na bazarach, czasami zaglądam na Koło... Spotykam kobiety z ich własnoręcznie wykonanymi kapciami, serwetkami, skarpetami, czapkami, rękawiczkami… są na warszawskich bazarach, w metrze, na ulicy… sprzedają to co same wydziergały… Podglądam dziergające w rodzinie i wśród znajomych… Teraz postanowiłam zapytać „dlaczego dziergają, dlaczego ich ręce robią ?"

Jaki mam cel...?

Projekt "Ręce robią. Zapis przemysłów domowych" ma na celu rejestrację oraz przyjrzenie się okiem antropologa kultury wytworom tzw. przemysłu domowego, jak również ludziom, którzy tworzą swoje autorskie  małe   i   duże   dzieła.   Działania   projektowe   będą   się   koncentrowały   na    zachęcie

do odkrywania umiejętności. Istotą projektu będzie dotarcie zarówno do kobiet jak i mężczyzn których "ręce pracują". Zadanie będzie upowszechniane na specjalnie dedykowanej mu stronie internetowej, na której będą zamieszczane wpisy wraz z fotografiami, prezentujące poszczególnych ludzi oraz ich wytwory. Finalnym efektem projektu będzie opracowanie, przygotowane na podstawie wywiadów, w formie internetowej publikacji w której zostanie podjęta w szerokim aspekcie próba odpowiedzi na pytanie "po co nasze ręce robią ?" - czy dla odpoczynku, spędzenia czasu, "ćwiczenia" rąk, zarobku...? Projekt ten będzie dedykowany wszystkim, których ręce potrafią dziergać, szydełkować, haftować, składać domki z zapałek...

O mnie

118636852_639328000350647_26329949272948

W muzeum i poza muzeum.
Jestem  etnografką  z  zamiłowana   i   wykształcenia.   Skończyłam   etnologię
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1993) oraz Studium Muzeologiczne UJ (2006). Od roku 1995 pracuję w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (PME), obecnie w Kuratorium Kolekcji i Wystaw Etnograficznych PME. Mam tytuł kustosza, jestem opiekunem kolekcji gospodarki podstawowej i rzemiosł. I tak, szczególnie interesuje mnie tematyka  związana  z  rzemiosłem  i  rękodziełem  w  kontekście   historyczno

-etnograficznym oraz współczesnym. Biorę udział w licznych projektach muzealnych oraz pozamuzealnych, ale… nie wymienię wszystkich moich działań.

Muzealnie
W  roku  2018  zrealizowałam  autorski  projekt   z   ramienia   PME   „Muzeum
w terenie. Etnograficzne  reminiscencje  filmowe”  (który  został  uhonorowany
I nagrodą „Wierzba” w kategorii „Projekt Edukacyjny” w Mazowieckich Zdarzeniach Muzealnych).W roku 2016 brałam udział w interdyscyplinarnym międzynarodowym   projekcie   realizowanym    z    uczelniami    artystycznymi

Tradycyjne Trendy. Nauka mody u polskich twórców ludowych (projekt dofinansowany przez MKiDN). W roku 2014 prowadziłam warsztaty I think, therefore I blog. Myślę, więc bloguję. w domach dziecka w projekcie Podziel się Polską w Blogosferze. (projekt dofinansowany ze środków MKiDN) oraz byłam w zespole merytorycznym realizującym zadanie „Uwolnić projekt”, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Z Siedzibą w Warszawie” (w ramach roku Oskara Kolberga, ze środków MKiDN). W roku 2010 zrealizowałam z kolei projekt dofinansowany ze środków MKiDN Rzemieślnicy XXI wieku, w trakcie którego powstało 15 dokumentów filmowych dotyczących tradycyjnych rzemiosł oraz bogata dokumentacja  fotograficzna  i  wywiady  z  rzemieślnikami  (m.in.  Ostatni  kowal
z Ochojna, Zawód powroźnik, Ludwisarskie serce do dzwonów). Jestem także współautorką filmów realizowanych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, m.in.: Narodziny świecy. Rzecz o domowym wyrobie świec (2008); Etnograf i film (2013). Jestem autorką wystaw stałych, m.in.: Rękodzieło i rzemiosło ludowe (2006) współautorką wystawy: Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B. Szackiego oraz wystaw czasowych, m.in. Babska droga od pieca do proga (PME 2006), Kosmiczny zielnik (Warsztaty Kultury, Lublin 2020).  Jestem autorką publikacji związanych z tematyką muzealną w polskich i zagranicznych periodykach naukowych, m.in. przewodnika po wystawie stałej PME Rękodzieło i rzemiosło ludowe. Publikowałam artykuły w wydawnictwach ukraińskich: m.in. materiałach pokonferencyjnych wydanych przez Muzeum Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi (Wystawa stała Porządek rzeczy. Magazyn Piotra B Szackiego i muzealna transformacja, czyli jak zbudować nowoczesną wystawę z magazynu zbiorów 2016, Muzealne wyobrażenia. Mityzacja huculskich artefaktów w odniesieniu do zbiorów i projektów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 2017). Moje wystąpienie podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich (2016) znalazło się w pokonferencyjnej publikacji Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce –Zdroju Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich - perspektywy badawcze, rekonstrukcje, reinterpretacje - Badania rzemieślników w Karpatach Polskich z perspektywy muzeum w Warszawie. Dokumentacje fotograficzno-filmowe oraz rejestracje projektowe–rys badawczy (2017). W pokonferencyjnym wydawnictwie Twórcy/Wytwórcy/Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, (pod red. A.W. Brzezińskiej i S. Kucharskiej, Muzeum Ziemi Kaliskiej, 2018) znalazł się mój artykuł Twórcy i muzeum. Realizacje dizajnerskie na przykładzie muzealnych projektów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, oraz w Roczniku Muzeum Wsi Mazowieckiej, (T. IX, 2018) artykuł Tabu w muzeum i tabu z muzeum. Prywatne placówki muzealne jako <muzea ciszy>.

Pozamuzealnie
W roku 2012 i 2013 we współpracy z Fundacją Ari Ari brałam udział w projektach: "Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej" oraz "Kolekcje lokalne, muzea społeczne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym"; (w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Obserwatorium kultury"). W latach 2013, 2017 oraz 2018 byłam stypendystką Miasta stołecznego Warszawy dla osób zajmujących się działalnością kulturalną z ramienia Urzędu Dzielnicy Ursynów realizując projekt badawczy Badania terenowe – pamięć miejsca wśród mieszkańców dawnych wsi na terenie dzielnicy Ursynów. Jestem współautorką publikacji  Ursynów  z  pamięci.  Szkice  z  badań  etnograficznych  (2014)  oraz  Ursynów  lokalny.
Pod miejską tkanką (2018). W roku 2019 we współpracy z Fundacją Ari Ari brałam udział w badaniach Ochotniczych Straży Pożarnych (we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury).  Od roku 2015 biorę udział w realizacji Mazowieckiego Szlaku Tradycji www.mazowieckiszlaktradycji.com jako autorka  opisów  punktów  szlaku.   Moje  etnograficzne  teksty  są  zamieszczane
na firmowym blogu PME: http://ethnomuseum.pl/blog/; te archiwalne można znaleźć na blogu  http://muzeaprywatne.blogspot.com/;                http://projektursynow.wordpress.com/;                      http://muzealnictwo.com/
http://www.ptl.info.pl/zwam/ Od roku 2018 współpracuję z „Krainą Bugu” jako autorka tekstów w rubryce „Sztuka ludowa”, opisując znanych i nieznanych twórców.Prywatnie jestem Mamą dzielnego Szymona (1996) i artystycznej Wiktorii (2002).

 
 

Kontakt

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Dziękuje za Wiadomość